کافه تلخ

تنهایی من ...

پست ثابت من ...

 

ا ش ک ه ا ی م  ب ی  ج و ا ب  ن م ی م و ن د ...

 

 

+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |

believe me

i could never miss your love

 

+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |

تک عکس های زیبا و عاشقانه+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |

دلم میخواد ...


دلم میخواد عاشق بشم باتو ...

بگو چطور بیام تو دنیاتو ...

دلم میخواد محرم قلبت شم ...

به من بگی تموم حرفاتو ...

دوست دارم حالت چشماتو ...

گریمه عطر نفس هاتو...

کاش بدی هدیه به قلب من ...

گل لبخند روی لب هاتو ...

ازمن نگیر نگاتو حس خوش صداتو ...

نگیر ازمن ...

تورو دوست دارم ای کسو کارم ...
+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |

خرد...

خرد وقتی به زنان می رسد نامش مکر می شود

و وقتی به مردان می رسد نام عقل می گیرد...

+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |

این روز ها ...

این روز ها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم

باشم ...
 


نه حرس بدست اوردن را دارم ...
 

نه حراس از دست دادن ...


فقط خوده خوده خودم ...

+ نوشته شده در ساعت توسط parisa |